1. บริษัท ทีพีซี เพสต์ เรซิน จำกัด
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายพีวีซีเพสต์เรซิน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66 2827 7272
โทรสาร +66 2827 7273
ทุนจดทะเบียน 333,000,000 บาท
ชนิดของหุ้น หุ้นสามัญ
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 100
2. TPC Vina Plastic and Chemical Corp., Ltd.
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายพีวีซีเรซิน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ โฮจิมินห์ซิตี้ ประเทศเวียดนาม
โทรศัพท์ +84 8823 4730
โทรสาร +84 8823 4725
ทุนจดทะเบียน 35,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 70
3. Viet-Thai Plastchem Co., Ltd.
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายพีวีซีคอมพาวนด์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ บินห์เยือน ประเทศเวียดนาม
โทรศัพท์ +84 650 3710 993
โทรสาร +84 650 3740 065
ทุนจดทะเบียน 3,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 72.49