TPC รับรางวัล TPM Awards 2010 ที่ญี่ปุ่น
นายประจักษ์ โสธรศักดิ์ ผู้จัดการทั่วไป-กลุ่มการผลิต บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (ที่สองจากซ้าย)
TPC คว้ารางวัลฉลากลดคาร์บอน
TPC เข้าร่วมรับรางวัล "ฉลากลดคาร์บอน" จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
TPC คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจประจำปี 2553
บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านรองชนิเลิศอันดับ 2 เศรษฐกิจประจำปี 2553

 

2/2