แจ้งประกาศการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
แจ้งประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2561
TPC receives Special Award from the TPM Ceremony Award 2013
TPC นำโดยพี่สุชัย อัศวถาวรวานิช กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ เข้ารับรางวัล
TPC คว้ารางวัลบริษัทยอดเยี่ยม ประจำปี 2556
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
จัดสัมมนาความรู้ให้ลูกค้าในหัวข้อ "Economic Outlook 2012 & Creative Economy"
เชิญร่วมชมบูธของ TPC ในนิทรรศการวันนักประดิษฐ์ และ TPC ได้รับบรางวัล
TPC เข้า SET 50
แสดงความยินดีที่ TPC ได้รับคัดเลือกเป็นหลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี SET50 และดัชนี SET High Dividend (SETHD)
TPC รับรางวัล CSR-DIW Continuous Awards 2554
TPC มอบเงินช่วยเหลือภาคใต้
ไทยพลาสติกฯ มอบเงินช่วยเหลือพี่ภาคใต้ ที่ประอุทกภัย
TPC คว้า 6 รางวัล ฉลากคาร์บอน
บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ TPC ร่วมกันรับมอบใบรับรอง “ฉลากลดคาร์บอน” จากสถาบันสิ่งแวดล้อม
1/2