TPC รับรางวัล TPM Awards 2010 ที่ญี่ปุ่นนายประจักษ์ โสธรศักดิ์ ผู้จัดการทั่วไป-กลุ่มการผลิต บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (ที่สองจากซ้าย) พร้อมคณะเข้ารับรางวัล Award for Excellence in Consistent TPM Commitment (for year 2010) ในฐานะนำกิจกรรม TPM (Total Productive Maintenance:TPM) ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับองค์กรที่มีการบำรุงรักษา และมีความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตที่ได้มาตรฐานสูงสุดมาใช้ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตมาตรฐานระดับโลก ทั้งนี้ TPC ยังได้ขยายผลการดำเนินกิจกรรม TPM จากโรงงานที่เป็นต้นแบบ สู่ทุกสายการผลิตของทุกโรงงาน ให้ครอบคลุมเครื่องจักรทั้งหมดจึงทำให้ TPC คว้ารางวัล TPM Awards 2010 ซึ่งจัดโดย Japan Institute of Plant Maintenance ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเร็วๆ นี้


« Back