• เกรดทั่วไป
    ผลิตภัณฑ์พีวีซีเพสต์เรซินชนิดผงละเอียดที่ผลิตจากกระบวนการอิมัลชั่นโพลีเมอไรเซชั่น  ใช้ในงานทั่วไป
    รายละเอียด »
  • เกรดพิเศษ
    ผลิตภัณฑ์พีวีซีเพสต์เรซินชนิดผงละเอียดที่ผลิตจากกระบวนการอิมัลชั่นโพลีเมอไรเซชั่น  ใช้ในงานที่ต้องการคุณสมบัติพิเศษ
    รายละเอียด »Product Brochure - PVC Paste Resin
573 KB
Download
PVC Paste Resin User Manual (TH)
1.75 MB
Download
PVC Paste Resin User Manual (EN)
1.56 MB
Download
Safety Data Sheet PVC Paste Resin (EN)
150 KB
Download