เกรดทั่วไป
ผลิตภัณฑ์พีวีซีเพสต์เรซินชนิดผงละเอียดที่ผลิตจากกระบวนการอิมัลชั่นโพลีเมอไรเซชั่น  ใช้ในงานทั่วไป ได้แก่ หนังเทียม , ผ้าใบ , แผ่นปิดผนัง , ชุบเคลือบโลหะ , ปลอกหุ้มสายไฟ , ใช้เป็นส่วนประกอบในชั้นกาว , ใช้เป็นสารเติมแต่งเพิ่มคุณสมบัติบางประการ , หมึกพิมพ์, สารเคลือบใต้ท้องรถยนต์ , ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กระบวนการแบบเทไหลในแม่พิมพ์ , ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะกลวงจากกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุน หรือแบบเหวี่ยง เป็นต้น  ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เกรด PG620 , PG680 และ PG740.