• เกรดทั่วไป
  พีวีซีเกรดมาตรฐานสำหรับสินค้าทั่วไป
  รายละเอียด »
 • เกรดพิเศษ
  พีวีซีเกรดพิเศษสำหรับสินค้าซึ่งต้องการคุณสมบัติพิเศษสำหรับการใช้งานเฉพาะอย่าง
  รายละเอียด »
 • เกรดทางการแพทย์
  พีวีซีเกรดสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
  รายละเอียด »
 • โคพอลิเมอร์

  โคพอลิเมอร์ของ Vinyl Chloride-Vinyl Acetate Copolymer (VCVA)

  รายละเอียด »Safety Data Sheet (Chinese Version)
162 KB
Download
Safety Data Sheet (Turkish Version)
201 KB
Download
Safety Data Sheet (REACH Compliance)
138 KB
Download
Handling and Storage Manual
704 KB
Download