บริษัทฯ มุ่งมั่นให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า และพร้อมตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า หน่วยงานบริการเทคนิค เป็นหน่วยงานตัวแทนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะในการใช้สินค้า ให้คำปรึกษาวิธีการแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน นอกจากนี้ยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดในสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ พร้อมที่จะให้คำปรึกษาหรือข้อแนะนำ เพื่อให้บริษัทผู้ผลิตหรือจัดจำหน่ายสามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคในลำดับถัดไป


ชื่อ
อีเมล
โทรศัพท์ติดต่อ
ประเทศ
ประเภทสินค้า
ปรึกษาเกียวกับ
รายละเอียด