ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี ในอุตสาหกรรมพีวีซี TPC ได้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำการผลิตพีวีซีเรซินของประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน เรามุ่งวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัยอย่างต่อเนื่องเสมอมา จนเกิดเป็นพีวีซีเรซินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าได้เป็นอย่างดีในทุกๆ อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าพีวีซี ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือน อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความสำเร็จของ TPC ก็คือ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ นอกจากนั้น TPC ยังให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอีกด้วย

ปัจจุบัน พอลิเมอร์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญกับชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะพอลิเมอร์ประเภท “พีวีซี” นับได้ว่าเป็นพอลิเมอร์ชนิดหนึ่งที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดีเพราะได้มีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายทั้งในลักษณะของบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ข้าวของเครื่องใช้ไปจนถึงวัสดุก่อสร้าง ทั้งนี้ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นจากพอลิเมอร์ชนิดอื่น เพราะสามารถนำไปผลิตเป็นวัสดุที่มีความแข็งหรือนุ่มก็ได้ ทั้งชนิดใสและขุ่น ซึ่งสามารถแต่งเติมสีได้หลากหลาย พีวีซี จึงเป็นที่ยอมรับและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

พีวีซี (PVC หรือ Poly Vinyl Chloride) เป็นวัสดุที่ได้จากการนำก๊าซเอทิลีน ซึ่งได้จากการแยกน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติ มารวมกับคลอรีนซึ่งได้มาจากเกลือ ทำปฏิกิริยากันก็จะได้วัตถุดิบที่เรียกว่า วีซีเอ็ม (VCM หรือ Vinyl Chloride Monomer) เมื่อนำวีซีเอ็มไปเข้าสู่กระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชันก็จะกลายเป็นผงพลาสติก พีวีซีบริสุทธิ์ สำหรับใช้ผลิตเป็นพลาสติกพีวีซีทีพีซี ให้ความสำคัญกับทุกกระบวนการผลิต เพื่อให้มั่นใจว่าในทุกขั้นตอนของการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการเอาใจใส่ให้เป็นอุตสาหกรรมสะอาดอย่างแท้จริง

เริ่มจากการใช้เกลือสินเธาวบริสุทธิ์เป็นวัตถุดิบในการผลิตคลอรีนและโซดาไฟ
 1. ทำให้ไม่มีกากตะกอนหลงเหลือเป็นของเสีย จากนั้นผ่านกระบวนการผลิตวีซีเอ็ม ซึ่งใช้ก๊าซเอทิลีนเป็นวัตถุดิบ
  โดยมีกระบวนการลดการใช้เอทิลีน
 2. ด้วยการนำก๊าซเอทิลีนที่เหลือจากการเกิดปฏิกิริยาของโรงวีซีเอ็ม 1 กลับมาใช้ใหม่ในโรงวีซีเอ็ม 2 และติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้ในกระบวนการ
  แลกเปลี่ยนความร้อน
 3. ลดการใช้พลังงานความร้อนจากไอน้ำ สำหรับสิ่งปนเปื้อนทั้งที่เป็นของเหลวและก๊าซจะถูกส่งไปกำจัดด้วยเตาเผาอุณภูมิสูงที่มีระบบหัวเผาลดการเกิดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์
 4. เพื่อปล่อยอากาศที่ได้มาตรฐานออกสู่บรรยากาศ กระบวนการผลิตพีวีซีจะมีขั้นตอนการทำแห้งโดยใช้ลมร้อนมีระบบแยก ฝุ่นผงด้วยแรงเหวี่่ยง
 5. เพื่อแยกฝุ่นผงพีวีซีนำกลับมาใช้ใหม่ ส่วนอากาศที่ผ่านเครื่่องดักจับฝุ่นนจะมีระบบดักฝุ่นด้วยน้ำ
 6. ผงพีวีซีที่อบแห้งแล่วจะถูกขนถ่ายผ่านท่อไปที่คลังสินค้าเพื่อบรรจุลงถุงอากาศที่ระบายออกจะมีระบบถุงกรองเพื่อจับผงพีวีซี
 7. ก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศ