แจ้งประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2561
TPC receives Special Award from the TPM Ceremony Award 2013
TPC นำโดยพี่สุชัย อัศวถาวรวานิช กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ เข้ารับรางวัล
TPC คว้ารางวัลบริษัทยอดเยี่ยม ประจำปี 2556
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
จัดสัมมนาความรู้ให้ลูกค้าในหัวข้อ "Economic Outlook 2012 & Creative Economy"
เชิญร่วมชมบูธของ TPC ในนิทรรศการวันนักประดิษฐ์ และ TPC ได้รับบรางวัล
TPC เข้า SET 50
แสดงความยินดีที่ TPC ได้รับคัดเลือกเป็นหลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี SET50 และดัชนี SET High Dividend (SETHD)
TPC รับรางวัล CSR-DIW Continuous Awards 2554
TPC มอบเงินช่วยเหลือภาคใต้
ไทยพลาสติกฯ มอบเงินช่วยเหลือพี่ภาคใต้ ที่ประอุทกภัย
TPC คว้า 6 รางวัล ฉลากคาร์บอน
บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ TPC ร่วมกันรับมอบใบรับรอง “ฉลากลดคาร์บอน” จากสถาบันสิ่งแวดล้อม
TPC ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ
บริษัท ไทยพลาสติก และเคีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) เข้ามอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ ประเทศญี่ปุ่น
1/2