TPC คว้า 6 รางวัล ฉลากคาร์บอน


           นายชัย ธำรงรัตน์ ผู้จัดการสำนักงาน CSR บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (ซ้ายมือ) และบริษัทในเครือ TPC โดยมีนายอรรถวุฒิ กรุณานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามสเต-บิไลเซอร์สแอนด์เคมิคอลส์ จำกัด (ที่4จากซ้ายมือ) และนายพิทักษ์พงศ์ สันตศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีพีซี เพสต์ เรซิน จำกัด (ขวามือ) ร่วมกันรับมอบใบรับรอง “ฉลากลดคาร์บอน” จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในพิธีมอบใบรับรอง(รุ่นที่ 3) การขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากคาร์บอน ซึ่ง TPC และบริษัทในเครือได้คว้ารางวัล “ฉลากลดคาร์บอน” ถึง 6 รางวัล รางวัลที่ได้รับ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ผงพลาสติก S-PVC ตรา TPC ,ผลิตภัณฑ์ เม็ดพลาสติก E-PVC ตรา TPR , ผลิตภัณฑ์ พีวีซี สเตบิไลเซอร์ส ตรา STABINEX คว้าไป 4 รางวัล

โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิต ทำให้สามารถลดการใช้พลังงานลงได้ถึง 20% ขณะที่จำนวนผลิตภัณฑ์ยังคงเท่าเดิม ทั้งนี้บริษัทฯ มีแผนที่จะนำวัตถุดิบมาใช้ผลิต ผลิตภัณฑ์ โดยจะให้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้น้อยที่สุดเพื่อลดการเกิดสภาวะโลกร้อน


« Back