สารละลาย 50% โซดาไฟ

โซเดียมไฮดรอกไซด์ หรือที่รู้จักกันในนามโซดาไฟ เป็นสารเคมีที่สามารถละลายในน้ำได้ดี ในขณะที่ละลายจะปลดปล่อยความร้อนออกมา โซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เราผลิตเป็นการผลิตผ่านกระบวนการผลิตในรูปแบบคลออัลคาไลน์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแยกหรือสกัดสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า (ทางเคมี)

โซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นด่างชนิดเข้มข้น โดยทั่วไปจะถูกใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต เยื่อกระดาษ สิ่งทอต่าง ๆ สบู่ ผงซักฟอก บำบัดน้ำ เป็นต้น
Property Test Method Unit Typical Value
ลักษณะภายนอก Visual Inspection - Transparent, Viscous Colourless liquid, No Sediment matters.
โซเดียมไฮดรอกไซด์ในรูป NaOH JIS K - 1200 % (w/w) 50
โซเดียมคาร์บอเนตในรูป as Na2CO3 JIS K - 1200 % (w/w) 0.03
โซเดียมคลอไรด์ในรูป as NaCI JIS K - 1200 ppm. (w/w) 100
โซเดียมคลอเรตในรูป as NaCIO3 TIS - 150 ppm. (w/w) 40
เหล็กในรูป Fe203 JIS K - 1200 ppm. (w/w) 5


การใช้งาน

 • เส้นใย
 • สบู่และผงซักฟอก
 • อาหาร
 • กระดาษและเยื่อกระดาษ
 • สารเคมี
 • การบำบัดน้ำเสีย

 

ขนาดบรรจุมาตรฐาน

 • น้ำหนักตามาตราฐานที่กฎหมายกำหนด  Note
  All values are given in good faith and are based on our typical data but without warranty or guarantee expressed or implied.