เกรดพิเศษ
ผลิตภัณฑ์พีวีซีเพสต์เรซินชนิดผงละเอียดที่ผลิตจากกระบวนการอิมัลชั่นโพลีเมอไรเซชั่น  ใช้ในงานที่ต้องการคุณสมบัติพิเศษ ได้แก่  หนังเทียมที่มีชั้นโฟมหนา , ผ้าใบ , ชั้นหลังพรมปูพื้นชนิดแผ่น , ชั้นกาวที่ต้องการการสุกตัวที่อุณหภูมิต่ำ , สารช่วยเพิ่มความหนืด , ถุงมือแพทย์ชนิดใช้แล้วทิ้ง ,ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความใส เช่น ชุบเคลือบโลหะ   ปลอกหุ้มสายไฟทนความร้อนสูง  หมึกพิมพ์  สารเคลือบใต้ท้องรถ  , ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กระบวนการขึ้นรูปแบบเทไหลในแม่พิมพ์ , ผลิตภัณฑ์กลวงที่ขึ้นรูปด้วยกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุน เป็นต้น  ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เกรด PG770 , PC750 และ PS670.