ก๊าซไฮโดรเจน

ไฮโดรเจนเป็นก๊าซธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่เบามาก ๆ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และไม่มีรส อะตอมไฮโดรเจนมีลักษณะธรรมดาและมีขนาดเล็ก ไฮโดรเจนถูกใช้งานในอุตสาหกรรมอิเลคโทรนิคส์ ไขมันและน้ำมัน(เนยเทียมและไขมันอบ) เชื้อเพลิงไฮโดรเจน โลหะ ธุรกิจทำความเย็น
Property Test Method Unit Typical Value