สร้างฝายที่เขายายดา
วันที่ 1 ก.ค. 58 บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) พาเพื่อนพนักงานจำนวน 50 คน ไปร่วมกิจกรรม สร้างฝายที่เขายายดา เพื่อช่วยกักเก็บน้ำสำหรับใช้ในการเกษตรให้กับชุมชนละแวกนั้นต่อไป
สร้างฝายที่เขายายดา
[14/12/2558]
TPC ปั่นปลูกป่า
[14/12/2558]
TPC ปลูกป่าชายเลน
[14/12/2558]
“TPC รักหาดระยอง” (หาดสนกระซิบ) เทอดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ
[14/12/2558]
ไทยพลาสติกรักหาดระยอง "พัฒนาชายหาดสนกระซิบ" 2558 ครั้งที่ 2
[14/12/2558]
ไทยพลาสติกรักหาดระยอง "พัฒนาชายหาดสนกระซิบ" 2558
[14/12/2558]
ไทยพลาสติกรักหาดระยอง “พัฒนาหาดสนกระซิบ” 2554
[14/09/2554]
ไทยพลาสติกฯ รักหาดระยอง เข้าสู่ปีที่ 19 แล้ว เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ พีวีซี มุ่งเน้นให้ความสำคัญการอยู่ร่วมกันระหว่าง สิ่งแวดล้อม ชุมชน และองค์กร

[อ่านรายละเอียด]
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ (EHIA)
[10/02/2554]
การวิเคระห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

[อ่านรายละเอียด]
ไทยพลาสติกรักหาดระยอง “พัฒนาหาดสนกระซิบ” 2553
[04/02/2554]
TPC ได้เริ่มเปิดตัวโครงการ ไทยพลาสติกฯ รักหาดระยอง ณ หาดสนกระซิบเมื่อเดือนสิงหาคม 2552 โดยมีคุณคเณศ...

[อ่านรายละเอียด]
ไทยพลาสติกรักหาดระยอง “พัฒนาหาดสนกระซิบ”
[04/02/2554]
บริษัท ไทยพลาสติกฯ ของเรา ได้จัดทำโครงการ “ไทยพลาสติกฯ รักหาดระยอง” มาตั้งแต่ปี 2535

[อ่านรายละเอียด]