ทาสีวัดชากลูกหญ้า
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 เพื่อนพนักงาน TPC จำนวน 70 คนร่วมแรงร่วมใจกันอาสาพัฒนาวัดชากลูกหญ้า จ. ระยอง พนักงานช่วยกันทาสีกำแพงอุโบสถวัดใหม่ เพื่อปรับทัศนียภาพของวัดให้ดูสะอาดตามากขึ้น
ทาสีวัดชากลูกหญ้า
[14/12/2558]
ซ้อมแผนฉุกเฉินให้ชุมชน
[14/12/2558]
TPC ซ่อมสนามเด็กเล่น โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา
[14/12/2558]
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2555
[03/05/2555]
แปรรูปกล้วยชุมชน
[21/06/2554]
ทีพีซี มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ชุมชนมีการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนต่อไป

[อ่านรายละเอียด]
โครงการปลูกกล้วยชุมชน ปี 2553 (ชุมชนมาบฉลูด)
[31/05/2554]
เราได้เริ่มขยายไปยังชุมชนอื่นๆ โดยในปีนี้เราเลือกปักธงที่ “ชุมชนมาบชลูด”

[อ่านรายละเอียด]
ปลูกกล้วยชุมชน อิสลาม 2552
[04/02/2554]
TPC ส่งเสริมให้ชุมชนมีพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ปรับปรุงคุณภาพของดิน ลดค่าใช้จายในครัวเรือน ส่งเสริมอาชีพในชุมชน เพื่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน

[อ่านรายละเอียด]